Dedicated to Colour©Anka Bardeleben+typo.jpg
©Anka+Bardeleben+RIANNA+NINA+Exotic+SS2017-8556.jpg
03©Anka+Bardeleben+RIANNA+NINA+Exotic+SS2017-8556.jpg
04©Anka+Bardeleben+RIANNA+NINA+Exotic+Cover.jpg
05©Anka+Bardeleben+R+N Exotic_double.jpg
03.©ANKA BARDELEBEN Portfolio.jpg
©Anka+Bardeleben+for+RIANNA+NINA+5371-Edit.jpg
©Anka+Bardeleben+for+RIANNA+NINA+bag-only.jpg
©Anka+Bardeleben+for+RIANNA+NINA+5726.jpg
©Anka+Bardeleben+for+RIANNA+NINA5560.jpg
©Anka+Bardeleben+for+RIANNA+NINA+5842-Edit.jpg
©Anka+Bardeleben+for+RIANNA+NINA+6112.jpg
Anka+Bardeleben+for+Rianna&Nina4838NEU.jpg
Rianna&Nina4661©Anka+BardelebenNEW.jpg
Anka+Bardeleben+for+Rianna&Nina4754-NEU.jpg
Rianna&Nina4722©Anka+BardelebenNEU.jpg
Anka+Bardeleben+for+Rianna&Nina4895NEU.jpg
Anka+Bardeleben+for+Rianna&Nina5051NEU.jpg
Anka+Bardeleben+for+RIANNA+NINA+AW2016-5438-Cover.jpg
Anka+Bardeleben+for+RIANNA+NINA+AW2016-5629.jpg
prev / next